icon-news

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SMZT (16.06.2018)

Alert 25.04.2018

Drodzy Gwarkowie, informujemy, iż tegoroczne Walne Zebranie Członków SMZT (sprawozdawczo-wyborcze) odbędzie się 16 czerwca na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra

Szanowni Państwo

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (Protokół nr 172/13 z posiedzenia Zarządu SMZT w dniu 12 kwietnia 2018 roku) Walne Zebranie Członków SMZT odbędzie się 16 czerwca o godzinie 15.00 (drugi termin o 15:15). Podczas Walnego Zebrania zostaną wyłonione nowe władze Stowarzyszenia, Zarząd, a także skład Komisji Rewizyjnej.

Po raz pierwszy w historii zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się sali kinowo-konferencyjnej Zabytkowej Kopalni Srebra przy ul. Szczęść Boże 81.

    


1. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami nowego statutu SMZT <zobacz i pobierz>

2. Proponowany porządek obrad  (każdy członek otrzyma porządek obrad pocztą tradycyjną) <zobacz i pobierz>

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (Zebrania)
16.06.2018

Prowadzi Przewodniczący Zarządu
1. Otwarcie oraz powitanie gości oraz członków SMZT
2. Chwila ciszy – śp. Janusz Modrzyński
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania

Prowadzi Przewodniczący Zebrania
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zebrania ważności Zebrania
5. Wybór Sekretarzy
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Zebrania i jego zatwierdzenie
9. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
10. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
11. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
12. Przedstawienie proponowanych zmian do Statutu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i głosowanie w przedmiocie ich przyjęcia
13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017
15. Przedstawienie preliminarza wydatków na rok 2018
16. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2017
18. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i preliminarzem
19. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
20. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego
21. Głosowanie w przedmiocie zatwierdzenia preliminarza wydatków
22. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
23. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
24. Głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi
25. Głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej
26. Podziękowanie koleżankom i kolegom za długoletnią pracę we władzach Stowarzyszenia
27. Prezentacja multimedialna z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji
28. Prezentacja kandydatów do Zarządu i dyskusja
29. Głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zarządu
30. Głosowanie w przedmiocie wyboru Zastępcy/ów Przewodniczącego Zarządu
31. Głosowanie w przedmiocie wyboru pozostałych członków Zarządu
32. Prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej i dyskusja
33. Głosowanie w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
34. Prezentacja kandydatów do Sądu Koleżeńskiego i dyskusja
35. Głosowanie w przedmiocie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego
36. Głosowanie w przedmiocie wyboru i powołania Pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach i umowach z członkami Zarządu
37. Ustalenie zasad wynagradzania Przewodniczącego Zarządu, Zastępców Przewodniczącego Zarządu i innych członków Zarządu

Poczęstunek
38. Ogłoszenie wyników wyborów
39. Odczytanie uchwał i wniosków przez Komisję oraz ich zatwierdzenie
40. Wolne głosy i wnioski
41. Zakończenie Walnego Zebrania

3. Regulamin Walnego Zebrania SMZT <zobacz i pobierz>

4. Regulamin Zarządu SMZT <zobacz i pobierz>

5. Regulamin Komisji Rewizyjnej SMZT <zobacz i pobierz>

6. ZAPROSZENIE (wzór)

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.