icon-news

Walne Zebranie Członków SMZT 2023

Wydarzenia 02.06.2023

Za nami Walne Zebranie Członków SMZT, które odbyło się 18 czerwca 2023 r. w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Tym razem miało ono charakter sprawozdawczy za ubiegły rok. Efektami głosowań są m.in. udzielenie absolutorium zarządowi oraz przyznanie czterech kolejnych tytułów Honorowych Członków SMZT.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe przyznaje na mocy uchwały Walne Zebranie Członków na umotywowany wniosek zarządu. W tym roku uhonorowani zostali:

  • Lesław Janik (ur. 15 lutego 1956 r.) – w SMZT od 21 października 1993 r., kiedy to wstąpił do Sekcji Penetracji Podziemi i Sekcji Historycznej. Nie da się zliczyć jego wizyt w tarnogórskich podziemiach oraz zasług w pracach na rzecz ich ochrony. Zajmował się m.in. inwentaryzacją podziemi, w tym chodnika sztolni Boże Wspomóż. Stworzył projekt kursującej po skansenie kolejki i angażował się w budowę dydaktycznego budynku sztolni przy Szybie Sylwester. Od 2006 r. jest członkiem komisji rewizyjnej, a wcześniej był Członkiem Zarządu SMZT.
  • Profesor Jan Marciniak (ur. 10.03.1943 r.) wstąpił w szeregi Stowarzyszenia 28 lat temu, 20 kwietnia 1995 r. Zawodowo związany jest z Politechniką Śląską w Gliwicach, gdzie wykłada na Katedrze Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, 9 patentów i wypromował 10 pracowników naukowych. W pracy na rzecz stowarzyszenia profesor podejmował zagadnienia związane przede wszystkim z ochroną środowiska. Był głównym pomysłodawcą oraz Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji Ekologicznych Rejonu Tarnogórskiego, których odbyło się pięć, w latach 1996 – 2006. Kierował przygotowaniem dokumentacji dotyczącej ochrony Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga przed zalaniem wodą wskutek podnoszenia poziomu wód po zaprzestaniu eksploatacji ujęcia wodnego „Staszic”. W latach 2007 –  2017 przewodniczył konferencjom popularnonaukowym, organizowanych przez SMZT przy okazji Gwarków Tarnogórskich. Był także redaktorem naczelnym monografii Stowarzyszenia przygotowanej z okazji 50-lecia działalności naszej organizacji.  W latach 2002-2006 pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu SMZT.
  • Robert Szeliga (ur. 15.02.1947 r.) – w stowarzyszeniu od 2 grudnia 1999 r., kiedy to wstąpił do Sekcji Turystycznej. Jest zasłużonym przewodnikiem w Sztolni Czarnego Pstrąga (oprowadzał turystów od 1999 r. przez ponad 20 lat i przez kilka lat był nawet przodowym). W marcu 2004 r. znalazł się w składzie brygady, która podjęła się dużego przedsięwzięcia –  wymiany schodów w szybach: Ewa i Sylwester. Włączał się w wiele prac technicznych w obiekcie, wychodząc również z ich inicjatywami lub je nadzorując. Nie było malowania szybów lub napraw łodzi bez kolegi Roberta. Miłością do naszej organizacji zaraził swojego syna oraz wnuków, którzy są przewodnikami, członkami lub pracownikami stowarzyszenia.
  • Iwona Szynal (ur. 16.01.1963 r.) jest członkiem stowarzyszenia od 19 lutego 1998 r. Jednak z naszą organizacją związała się kilka lat wcześniej – od 1 lutego 1990 r. jest pracownikiem SMZT. Przez wiele lat pracowała biurze turystycznym kopalni i sztolni, a od 2010 r. jest główną księgową stowarzyszenia. Urodziła się w Świdnicy Śląskiej na Dolnym Śląsku, a wykształcenie zdobywała w Zielonej Górze. Od początku swojej kariery zawodowej była związana z branżą turystyczną. Swoją przygodę z Tarnowskimi Górami rozpoczęła w 1988 r., jako pracownik BORT PTTK. W związku z likwidacją biura niespełna dwa lata później podjęła pracę w stowarzyszeniu. Praca z turystami tarnogórskich zabytków pomogła jej razem  z Leszkiem Bielasem i Tadeuszem Ziemiankiem opracować zasady prężnie już wtedy działającego i funkcjonującego do dziś Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. W latach 2010-2018 była Członkiem Zarządu SMZT oraz skarbnikiem. Wraz z końcem czerwca udaje się na zasłużoną emeryturę i na razie trudno nam sobie wyobrazić naszych korytarzy bez Iwony. Na szczęście pozostaje członkiem stowarzyszenia i to z tytułem honorowym.

Zebranie odbyło się w formie stacjonarnej, ale zrobiono jeden wyjątek. Nawiązane zostało połączenie online ze Stanisławem Wyciszczakiem, najstarszym członkiem SMZT, który ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia nie mógł wziąć udziału w spotkaniu w kopalni.

W zgromadzeniu wzięli również udział przedstawiciele Członków spierających SMZT: starosta tarnogórski Krystyna Kosmala, burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech oraz burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem