icon-news

Wspomnienie zmarłych w 2022 r. przy Dzwonnicy Gwarków

Wydarzenia 04.11.2022

Zarząd SMZT oraz Gwarkowie spotkali się w Tarnowskich Górach przy Dzwonnicy Gwarków, żeby jeszcze raz wspomnieć zmarłych w ostatnich miesiącach kolegów oraz koleżankę. Andrzej Kanclerz odczytał wspomnienia i zapalono symboliczną lampkę. Uroczystość odbyła się 2 listopada, czyli we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych zwane także Zaduszkami. 

W ostatnim roku odeszli:

Kolega Norbert Kasprzyk urodził się 7 stycznia 1939 r. Pracował zawodowo jako funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej. Przygodę z przewodnictwem rozpoczął w 1970 r. Przez 42 lata swojej działalności w Zabytkowej Kopalni Srebra oprowadził 8012 grup turystów w języku polskim i 183 grupy w języku rosyjskim. W sumie 8195 razy pokonał trasę turystyczną w kopalni, która liczy 1470 m, co daje niewyobrażalną odległość 12 046 650 metrów, a tj. ponad 12 tys. km. Do tej pory żaden z przewodników nie pobił tego rekordu. Norbert Kasprzyk wstąpił do SMZT 21 stycznia 1993 r. i aktywnie włączył się w pracę organizacyjną. Przez szereg lat działał jako członek komisji rewizyjnej. Zmarł 31 marca 2022 r. i jest pochowany na cmentarzu w Bobrownikach.

Kolega Marian Grabski urodził się w 1931 r. Ukończył LO im. S. Staszica, zdając maturę w 1950 r. Następnie ukończył Wyższe Studia Techniczne i pracował w Resorcie Gospodarki Wodnej. 1 kwietnia 1955 r. wstąpił do SMZT i był w grupie pierwszych organizatorów oraz działaczy tej organizacji. Od 1959 r. był aktywnym członkiem komisji rewizyjnej i funkcję tę piastował do 2006 r. tj. przez 47 lat. W międzyczasie rozwiązał problemy sanitarne w Zabytkowej Kopalni Srebra. Przez 4 lata zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej. Wyróżniony przez stowarzyszenie wieloma medalami i dyplomami. W ostatnich latach życia borykał się z ciężką chorobą oczu. Zmarł 17 czerwca 2022 r. W pogrzebie uczestniczyli członkowie SMZT ze sztandarem. Został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Józefa w Tarnowskich Górach.

Koleżanka Henryka Kocot urodziła się 29 czerwca 1948 r. w Tarnowskich Górach. Ukończyła LO im. S. Sempołowskiej. Pracowała w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów. Była poetką. Swoją twórczość rozpoczęła w 1995 r. W styczniu 2002 r. wstąpiła do SMZT. W 2004 r. ukazał się wydany własnym sumptem debiutancki tomik „Fala” z ilustracjami Wernera Lubosa, dedykowany rodzicom autorki. Drugi zbiorek pt. „Młyny” został wydany w 2018 r. przez Tarnogórskie Centrum Kultury. Ponadto jej wiersze były publikowane w antologiach: „W tym mieście mieszka poeta” (2010) i „Wyrazy najszczerszej poezji” (2022). Ta druga antologia została wydana już po śmierci poetki i jej dedykowana. Utwór Henryki Kocot poświęcony Śląskowi znajduje się także w Tarnogórskiej Galerii Poetyckiej przy ul. Jana Nowaka. Poetka zmarła 9 marca 2022 r. i została pochowana na cmentarzu przy kościele św. Józefa w Tarnowskich Górach.

Chcemy, żeby ta uroczystość stała się w Dzień Zaduszny naszą coroczną tradycją. Na pewno uczcimy ich również bijącym dzwonem z Dzwonnicy Gwarków. Wspominajmy Miłośników, których już nie ma wśród nas, a którzy bardzo dużo wnieśli. I to nie tylko dla naszego stowarzyszenia, ale i w to piękne miasto. Pamiętajmy o nich… – powiedział prezes Zbigniew Pawlak.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem