Regulamin noclegu

 1. Opłata za zagubione klucze do pokoju wynosi 20zł.
 2. W pokojach obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA. Kara za złamanie zakazu wynosi 250zł.
 3. Dom Wycieczkowy posiada 49 miejsc noclegowych (z możliwością dostawki) w pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz salę 12-osobową z łazienką ogólnodostępną.
 4. Nocleg rozpoczyna się od godz. 18:00 i trwa do godz. 9:00 dnia kończącego nocleg. Istnieje możliwość przesunięcia godzin pobytu na prośbę klienta.
 5. Kierownik nocującej grupy dokonuje rejestracji w recepcji dostarczając listę uczestników, która zawiera: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres a następnie zostaje poinformowany o przepisach obowiązujących w Domu Wycieczkowym, co potwierdza swoim podpisem i dokonuje odbioru pomieszczeń z których będzie korzystała grupa nocująca.
 6. Należność za usługi płatna gotówką na miejscu przez kierownika grupy, za co otrzymuje fakturę.
 7. Wraz z miejscem noclegowym uczestnicy otrzymują do swojej dyspozycji niezbędne wyposażenie (sprzęt, łóżka, kołdry, pościel, itp.), które zobowiązani są pozostawić w nieuszkodzonym stanie.
 8. W razie stwierdzenia przez personel obiektu braków lub uszkodzeń wyposażenia powierzonego uczestnikom noclegu, ponoszą oni koszty finansowe w wysokości odpowiadającej wartości brakującego lub uszkodzonego wyposażenia wg aktualnych cen zakupu lub naprawy. Koszty te opłata kierownik grupy nocującej.
 9. Zabrania się korzystania z łóżek nie ubranych.
 10. Samowolne przenoszenie wyposażenia bez zgody personelu Domu Wycieczkowego jest zabronione.
 11. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej nie odpowiada za rzeczy6 wartościowe osób nocujących, pozostawione przez nich w pomieszczeniach Domu Wycieczkowego.
 12. W przypadku opuszczenia pokoju przez wszystkie osoby w nim nocujące i pozostawienia w nim wartościowych rzeczy, należy dobrze zamknąć okna i drzwi. W tym czasie personel SMZT nie wchodzi do pokoi; wyjątek stanowią awarie, które zostaną zgłoszone osobom nocującym.
 13. Kierownik nocującej grupy jest zobowiązany wraz z osoba pełniącą dyżur noclegowy do zapoznania się ze stanem pomieszczeń, zarówno przed jak i po noclegu.
 14. Nocujący w obiekcie zobowiązani są do przestrzegania niżej podanych przepisów:
  1. W obiekcie jak i na zewnątrz należy przestrzegać porządku i czystości.
  2. W godz. od 22:00 do 6:00 obowiązuje CISZA NOCNA.
  3. W pomieszczeniach noclegowych powinny przebywać tylko osoby tam zakwaterowane.
  4. Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach noclegowych oraz spożywania alkoholu – dotyczy głównie młodzieży szkolnej.
  5. Zabrania się palenia świec i innego otwartego ognia oraz używania grzałek elektrycznych lub innego sprzętu do zagotowywania wody /istnieje możliwość korzystania z kuchni po zwróceniu się z taką prośbą do osoby dyżurującej.
  6. Prosimy o oszczędne korzystanie z energii elektrycznej i wody.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem