icon-news

Wątpliwości dotyczące pradziejów ziemi tarnogórskiej

Aktualności 13.12.2017

Po wielomiesięcznej dyskusji naukowców na temat prehistorycznych śladów działalności człowieka na obszarze kruszconośnym Górnego Śląska i Małopolski, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej postanowiło wydać publikację, która powinna rozwiać wątpliwości jakie wystąpiły po zaprezentowanej na początku tego roku, w Centrum Kultury Śląskiej, wystawie „Odczytano z torfowisk – początki i sposoby pozyskiwania metali na terenie tarnogórskiego obszaru kruszconośnego”.

Wydany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej katalog przedstawia wyniki wieloletnich badań, dofinansowanych przez Województwo Śląskie, prowadzonych głównie na terenie powiatu tarnogórskiego. Publikację, SMZT udostępnia bezpłatnie zainteresowanym osobom w swojej siedzibie przy ul. Gliwickiej 2 w Tarnowskich Górach.

Oprócz materiałów przedstawionych w lutym tego roku na wystawie, zawiera on opis 10-letnich badań prowadzonych w latach 2007 – 2016 przez wydawcę katalogu, a także pracownię ekologiczną PBiEE”EKOPOMIAR” z Gliwic, Instytut Archeologii i Etnologii PAN z Warszawy, Politechnikę Śląską, Uniwer-sytet Śląski i Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze, które podjęły badania weryfikujące wyniki.

Badany obszar jest niezwykle cenny dla nauki. Zachowały się tam bowiem holoceńskie torfowiska, graniczące bezpośrednio z wychodniami skał kruszconośnych. Przez teren dodatkowo przebiega granica pomiędzy zlewnią Wisły i Odry. Naukowcy biorący udział w projekcie podkreślają, że w takiej sytuacji erozja naturalna gruntu odsłaniała minerały skał kruszconośnych takich jak malachit, kupryt, samorodki metali szlachetnych, hematyt (ochrę czerwoną), galenę srebronośną i rudy cynku, które występują na tym obszarze.

Zanieczyszczenia wytwarzane w wyniku działalności dawnych społeczności na badanym obszarze, osadzone w różnowiekowych warstwach torfowisk, pozwoliły wnioskować o możliwych metodach ich wykorzystywania w przeszłości, co rzuca nowe światło na pradzieje ludności obszaru wyżynnego Europy Środkowej.

Wydany przez SMZT katalog podzielony jest na następujące działy: „Czytanie torfowisk”, „Sekrety pradawnej metalurgii”, „Huty Miasteczka Śląskiego” i „Kopacze srebra ze wsi Zversov”. W działach „Silny wielce książę na Wiślech” i „Mnogość civitates Geografa Bawarskiego (845/846r.n.e.)”, poka-zano, wykorzystując publikowane wyniki innych badaczy oraz stosując zasadę tzw. brzytwy Ockhama, istotną rolę jakości gleb w poznawaniu przesłanek decydujących o historii społeczności praprzodków. Z kolei w dziale „Eksponaty” przedstawiono fotografie rud, kruszców, żużli i wytopków metali pozy-skanych w trakcie badań.

Sześćdziesięcioczterostronicowy katalog kończy dział „Opublikowane wyniki badań geochemicznych, mineralogicznych, geochronologicznych i archeologicznych dotyczące rozpatrywanego obszaru krusz-conośnego” z dwudziestoma pozycjami literatury.

Oprócz Centrum Kultury Śląskiej, wystawa była prezentowana w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim oraz podczas Międzynarodowego Sympozjum Archeologicznego we Wrocławiu. Od 8 grudnia do 15 stycznia wystawę można oglądać w gmachu głównym Biblioteki Politychniki Śląskiej w Gliwicach. Przy okazji wernisażu prof. Adam Michczyński z Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej, wygłosił referat o datowaniu metodą radiowęglową C14.(smzt)

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem