icon-news

Ponad 3,5 mln zł kosztować będzie naprawa zabytkowej sztolni wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

Aktualności 08.03.2018

Najpóźniej pod koniec 2019 r. ma zostać rozwiązany problem zapadliska na wylocie Sztolni Głębokiej Fryderyk w Zbrosławicach k. Tarnowskich Gór. Zarząd Województwa Śląskiego poinformował właśnie o przyznaniu na ten cel ponad 2,1 mln zł unijnej dotacji. O środki te występowało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej razem z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. SMZT od ponad dekady walczy o to, by zagrożenie jakie wystąpiło na końcowym odcinku sztolni, wpisanej w ubiegłym roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, wreszcie zlikwidować.

Na zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogóskiej wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało  2 137 893,79 mln zł dotacji. Przyznane fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie/Poddziałanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe/5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs.

Zadanie, którego całkowite koszty szacowane są na kwotę ponad 3,5 mln zł obejmować będzie szereg kompleksowych zadań takich dokumentację i projekt w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przygotowanie dojazdu wraz z przeprawą przez rzekę, konserwację zabytkowego portalu wylotu Sztolni Głębokiej Fryderyk i zrekonstruowanie historycznej obudowy sztolni. Dodatkowe środki pochodzą z budżetu wojwództwa.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej dziękuje za zangażowanie przede wszystkim Marszałkowi Województwa Śląskiego Wojciechowi Sałudze i Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego Henrykowi Mercikowi. – Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni zarządowi woj. śląskiego za zaangażowanie. Będziemy mogli zadbać o nasze dziedzictwo i wreszcie posuniemy się do przodu – komentuje Zbigniew Pawlak, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które w zabezpieczaniu będzie współpracować z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, bo to ona zarządza tym właśnie odcinkiem sztolni.

W przedsięwzięciu Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej występuje jako lider projektu. Z kolei Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, będące wspólną instytucją kultury Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego, odpowiada za aspekty techniczne utrzymania przedmiotu projektu.

– Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu opracowało całą dokumentację projektową i techniczną. Nad obszernym wnioskiem pracował wieloosobowy zespół specjalistów, czego efektem jest przyznanie na to przedsięwzięcie ponad dwumuluionowej dotacji. Cieszymy się z efektów i dziękujemy MGW za ich zaangażowanie  – podkreśla Marek Kandzia, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

MGW jest administratorem końcowego odcinka sztolni między szybem Ewa a wylotem. Przedsięwzięcie jest w dobrych rękach. Instyytucja ta ma duże doświadczenie w prowadzeniu robót górniczych i udostępnianiu podziemnych obiektów poprzemysłowych do zwiedzania. Mowa oczywiście o flagowych zabytkach techniki sąsiedniego Zabrza- Kopalni Guido oraz Sztolni Królowej Luiza.

Przypominamy, że Sztolnia Głęboka Fryderyk, na której na 600 metrach zorganizowana jest turystyczna Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, liczy w sumie prawie 17 km długości, ukończona została w lipcu 1834 roku.

Obecnie sztolniowe wody, po opuszczeniu podziemi wpływają do tzw. roznosu i po kilkuset metrach łączą się z rzeką Dramą. Aby wykonać wszystkie prace budowlane, na czas robót bedzie trzeba wykonać bajpas przekierowujący wodę płynącą ze sztolni.

Projekt obejmuje również demontaż i konserwację zabytkowego portalu, zwanego Bramą Gwarków. Miejsce to odzyska dawny blask i w przyszości, zgodnie z Planem Zarządzania Dobrem na lata 2016-2020  powinien zostać udostępniony turystom. SMZT liczy tu na zaangażowanie Gminy Zbrosławice.

Problem zawaliska na wylocie sztolni pojawił się w 2008 r. Od tamtej pory trwały przepychanki administracyjno-prawne, w czyich kompetencjach leży naprawa i zabezpieczenie sztolni. Dopiero obecny Zarząd Województwa Śląskiego znalazł rozwiązanie prawne tego problemu.

Niewątpliwie sprawy nabrały większego tempa po wpisie „Kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” na Listę światowego dziedzictwa UNESCO”. Częścią tego wpisu jest właśnie Sztolnia Głęboka Fryderyk. Jeśli umowa z wykonawcą zrobót zostanie podpisana w maju lub czerwcu, na realizację zadanie MGW będzie miało około 1,5 roku.(smzt)

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem