icon-news

Spotkanie autorskie z poetami

Wydarzenia 22.05.2019

24 maja o godzinie 18:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się spotkanie autorskie z poetami: Henryką Kocot i Andrzejem Kanclerzem. Spotkanie jest jedną z imprez odbywających się w ramach obchodów 65-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, którego członkami są Henryka Kocot i Andrzej Kanclerz.W czasie spotkania przedstawią między innymi wiersze powstałe z inspiracji dziedzictwem gwarków tarnogórskich.

Henryka Kocot urodziła się 1948 roku w Tarnowskich Górach. Ukończyła LO im. Stefanii Sempołowskiej, a następnie pracowała w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów. Nie zajmowała się literaturą aż do 1995 roku. Pisała „do szuflady”. W 2004 roku ukazał się debiutancki tomik Fala, a we wrześniu 2018 roku Tarnogórskie Centrum Kultury wydało tomik Młyn z piękną okładką ukraińskiej malarki Valerii Moskvitiny. Warto zauważyć, że tytuł zbiorku Młyn, podobnie jak Fala, nawiązuje do idei ruchu, do pewnej rytmicznej powtarzalności, która tak bardzo jest widoczna w wierszach tarnogórzanki, tak jak wierszu
Pięcioksiąg od zawsze: (…) Porusza się sumiennie / w prawo, w lewo, / w górę, w dół, na krzyż. / Raz jest, raz nie jest, / znika, przenika, zakwita, / bywa i tam gdzie grzech. / Wie, czasem nie daje żyć. To mądra i ciekawa poezja posiadająca swój własny niepowtarzalny styl.  To poetycki testament poetki mierzącej się z najbardziej podstawowymi prawdami człowieczego życia. Jednak nie da się w stu procentach przygotować na spotkanie ze Stwórcą, dlatego: „Zamiast otwartego okna Domu Ojca, / widzisz znowu to własne, / te same firany i nic”.


Andrzej Kanclerz urodził się 1963 roku w Tarnowskich Górach. Jest polonistą, bibliotekarzem, animatorem kultury, muzykantem. Należy do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Debiutował na łamach „Radaru” 5 maja 1983 roku. W ciągu 36 lat działalności swoje wiersze drukował w kilkunastu antologiach. Jego utwory były tłumaczone na angielski, węgierski i niemiecki i wydawane również za granicami Polski. Opublikował 15 tomików wierszy, zbiór opowiadań, dramat oraz 4 publikacje popularnonaukowe. Od 1998 roku Andrzej Kanclerz prowadzi w Tarnogórskim Centrum Kultury Warsztaty Literackie oraz Salon Literacki TCK. Uczestnicy Warsztatów Literackich Andrzeja Kanclerza nagradzani byli wielokrotnie na ogólnopolskich konkursach poetyckich, a ich wiersze prezentowane w radiu. Wielu wydało własne książki poetyckie. Kanclerz systematycznie pisze również o literaturze tworzonej przez pisarzy i poetów tarnogórskich na łamach lokalnej prasy, przybliżając tę tematykę mieszkańcom miasta. Andrzej Kanclerz jest sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które doprowadziło w 2017 roku do wpisania tarnogórskich podziemi na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a we wniosku znalazł się nawet fragment jego wiersza.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem