icon-news

Św. Barbara w Tarnowskich Górach, czyli tu wszystko się zaczęło

Wydarzenia 12.08.2019

Wyjątkowa historia opowiedziana w równie wyjątkowym miejscu, bo we wnętrzach zabytkowego kościoła. Zapraszamy wszystkich w środę 14 sierpnia do parafii pw. św. ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, gdzie odbędzie się uroczysta prezentacja książki prof. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz i ś.p. ks. prof. Jana Góreckiego związana z kultem św. Barbary w Tarnowskich Górach.

W środę 14 sierpnia do parafii pw. św. ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, gdzie odbędzie się uroczysta prezentacja książki prof. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz i ś.p. ks. prof. Jana Góreckiego pt. „Prześwietne Bractwo Barbary Świętej – na Górach Tarnowskich fundowane 15 Augusta 1747 r. Fotokopie pierwodruku modlitewnika, uwspółcześniona wersja zapisu, komentarze. Dzieje kultu św. Barbary”.

W czasie spotkania będzie można zobaczyć niedostępne na co dzień artefakty oraz miejsca związane z kultem św. Barbary.

PROGRAM:

10.00 – Uruchomienie dzwonu gwarków i przywitanie gości:
Arkadiusz Czech – Burmistrz Tarnowskich Górach
Zbigniew Pawlak – Przewodniczący Zarządu SMZT

10.10 – Koncert muzyki organowej cz.1, Bartłomiej Kwiatkowski
– Te Deum – Marc-Antoine Charpentier
– Toccata i Fuga d-moll BWV 565 – J. S. Bach

10.25 – Prezentacja księgi Bractwa św. Barbary, Modlitewnika oraz wizerunków Świętej z powiatu tarnogórskiego

10.35 – Prezentacja książki: Przeświętne Bractwo Barbary Świętej na Górach Tarnowskich fundowane 15 Augusta 1747 r.
Prof. Krystyna Kossakowska, moderator: Mariusz Jarzombek

11.25 – Koncert muzyki organowej cz.2, Bartłomiej Kwiatkowski
– Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 – J. S. Bach
– Aria na strunie G BWV 1068 – J. S. Bach
– Preludium h-moll opus 18 – C. Franck
– Largo – Georg Freidrich Handel
– Prelude in classic style – Gordon Young

11.40 – Zwiedzanie kaplicy św. Barbary

12.00 – Zakończenie spotkania

Zaproszenie do udziału w promocji przyjęli Ks. dr Stanisław Durczok – uczeń św. pamięci ks. prof. Jana Góreckiego, który wygłosi wspomnienie o swoim nauczycielu – współautorze książki pt. Pielgrzym – duszpasterz – profesor

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – przyjaciel i współpracownik ks. prof. Jana Góreckiego, który też wspomni zmarłego współautora.

Antoni Górecki – brat ks. prof. Jana Góreckiego.

KONCERT ORGANOWY
Bartłomiej Kwiatkowski – muzyk i pedagog, absolwent Studium Organistowskiego w Katowicach. Na co dzień organista parafii pw. św. ap Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Jest kierownikiem zespołu In Tempore, prowadzi również zajęcia w Tarnogórskim Centrum Kultury z nauki gry na gitarze klasycznej. W czasie koncertu zaprezentuje utwory największych klasyków:
CZĘŚĆ 1:
1. Te Deum – Marc-Antoine Charpentier
2. Toccata i Fuga d-moll BWV 565 – J. S. Bach

CZĘŚĆ 2
3. Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 – J. S. Bach
4. Aria na strunie G BWV 1068 – J. S. Bach
5. Preludium h-moll opus 18 – C. Franck
6. Largo – Georg Freidrich Handel
7. Prelude in classic style – Gordon Young

HISTORIA:
Czy wiecie, że kult św. Barbary rozpoczął się w Tarnowskich Górach? Okazuje się patronka górników i dobrej śmierci miała w mieście gwarków sporą rzeszę wyznawców. W 1721 r. założono tu bractwo św. Barbary, a dziesięć lat później kaplicę ku czci Świętej. Ówczesny proboszcz parafii św. ap. Piotra i Pawła, ksiądz Ziebrowski napisał nawet do Stolicy Apostolskiej list z prośbą o oficjalne zatwierdzenie istniejącego już bractwa. Pozytywna odpowiedź nadeszła w 1747 r. Ziebrowski, z okazji tak wielkiego wydarzenia w jego parafii, na pięć dni przed uroczystościami, dokonał aktu darowizny dla bractwa. Zapisując mu część własnej na konieczne wydatki, wyraził pragnienie, aby istniało ono zawsze. Równocześnie założono specjalną księgę, w której zapisywano nowych członków. Bractwo świętej istnieje do dzisiaj.

Z okazji zatwierdzenia bullą papieską Bractwa św. Barbary, ojcowie jezuici postarali się o wydrukowanie specjalnego modlitewnika, którego tytuł brzmiał „Prześwietne Bractwo Świętej Barbary, Świętej Panny Męczenniczki Chrystusowej, Patronki szczęśliwej śmierci 0 wielkimi łaskami i odpustami ziemskimi uprzywilejowane przy kościele farnym św. Ap. Piotra i Pawła na Górach Tarnowskich fundowane i solennie w dzień Wniebowziętej Najświętszej Panny Marii 15 Aug. 1747 intodrukowane. We Wrocławiu w drukarni Akademicy Coll.T.J.1747”.

Krystyna Kossakowska-Jarosz — profesor tytularny nauk humanistycznych. Pracuje na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe skupione są wszystkim na problematyce silezjologicznej, dlatego łączy kilka obszarów wiedzy, w tym z kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i etnologii. Problematykę silezjologiczną dopełniają teoretyczne aspekty regionalizmu i metodyki jego nauczania, a także problemy edytorstwa. Prowadzi skoncentrowane wokół różnych zagadnień, wśród których dominuje problematyka historii kultury literackiej XIX wieku, w szczególności dotyczącej Górnego Śląska, Autorka kilku monografii: Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku (Opole 1987 w serii: Encyklopedia Wiedzy o Śląsku, „Wielki Kalendarz Ilustrowany dla Wszystkich”, Szkic monograficzny (Opole 1988); Polskie kalendarze górnośląskie. Szkic monograficzny (Opole 1994); Śląsk znany, Śląsk nieznany. O kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia (Opole 1999); Anioł czy piekielnica? Obraz kobiety w piśmiennictwie śląskim XIX wieku (Opole 2009); Skryby z charyzmą. Estetyka biedermeieru a tożsamość górnośląska (Opole 2014); Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna (współautorstwo z G. Brożyną, Opole 2016). Opublikowała także 200 artykułów ogłoszonych w tomach zbiorowych oraz czasopismach. Redaktor nauk monografii zbiorowych.’

Ks. Jan Górecki — profesor tytularny nauk teologicznych do emerytury pracujący na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki. Zmarł 3 maja 2017 r. w wieku 72 lat. Posługę duszpasterską łączył z pracą naukową. Był wikariuszem w wielu parafiach, kolejno w: Świętego Wojciecha w Mikołowie, Świętej Jadwigi Śląskiej w Szopienicach,
Świętego Jana Chrzciciela w Tychach, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie oraz Świętego Jerzego w Dębińsku. W październiku 1983 r. został proboszczem parafii Świętego Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. Kiedy w 2001 r. został delegowany do etatowej pracy naukowo-dydaktycznej, zrezygnował z urzędu proboszcza, nadal jednak mieszkał w Rudzie Śląskiej na terenie parafii Świętego Piusa X. Pełnił również wiele funkcji, m.in. dziekana dekanatu Ruda Śląska, asystenta kościelnego kwartalnika „Sekty i Fakty” oraz duszpasterza ludzi starszych w Archidiecezji Katowickiej. Był autorem licznych publikacji naukowych oraz artykułów podejmujących tematykę pobożności i ruchu pielgrzymkowego na Górnym Śląsku, szczególnie do sanktuariów w Piekarach Śląskich, na Górę
Św. Anny oraz do Kalwarii Zebrzydowskiej, m.in.: Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914 Katowice 1994); Pielgrzymka ślubowana z Tarnowskich Gór do Piekar (Katowice 1997); Pielgrzymowanie
Górnoślązaków na Górę Świętej Anny w latach 1859-1914. Studium teologicznopastoralne (Katowice 2002). Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Boskiej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne pielgrzymowanie do Piekar Śląskich (Katowice 2008). Sanktuarium Matki Sprawiedliwości  i Miłości społecznej w Piekarach Śląskich. Studium historyczno-pastoralne (Katowice 2011); Ślązacy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Studium pastoralno-historyczne podróżowania Ślązaków do Kalwarii Zebrzydowskiej (Katowice [2013]); Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę św. Anny w latach 1869-1914 na podstawie „Katolika” (Wrocław 2016). Opracował również monografie kilku lokalnych parafii z szerokim uwzględnieniem ich społeczności, a także poświęcone śląskim sługom bożym, np.: Parafia św. Pawła w Nowym Bytomiu, Ruda Śląska 1991; Nowy Bytom i jego mieszkańcy sprzed lat (Ruda Śląska-Nowy Bytom 2001); Mikołowianie znani i nieznani (Katowice 2014); Parafia św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Studium historyczno-pastoralne (Katowice 2015); Śląska służebnica cierpiącego Pana S.M. Dulcissima Hoffmann SMI (1910-1936) (Katowice 2006; 2009 wyd.2); Ks. Biskup Juliusz Bieniek (1895-1978). Studium historyczno-pastoralne (Katowice 2010). W jego dorobku ponadto znalazły się trzy zbiory z humorem księżowskim oraz kilkadziesiąt artykułów. Redaktor naukowy dwóch monografii zbiorowych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem