icon-news

Sztolnia w trójwymiarze – głosowanie

Aktualności 25.09.2018

Rozpoczęło się głosowanie na projekty do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019. Jednym z nich jest stworzenie trójwymiarowego modelu długiej na ponad 4,5 km Sztolni Głębokiej Fryderyk. Od ubiegłego roku obiekt ten znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. Teraz jest szansa, by poznać go w najdrobniejszych szczegółach.

Projekt tzw. skaningu Sztolni Głębokiej Fryderyk zgłosiło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które doprowadziło do pierwszego w województwie śląskim wpisu zabytków na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Aby oddać swój głos należy wejść na stronę: www.budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl/glosowanie, wybrać jeden spośród sześciu zweryfikowanych pozytywnie projektów i wpisać swoje dane.

„Jeżeli zdobędziemy Wasze zaufanie, a wiecie że jak się za coś zabieramy, to robimy to dobrze, sztolnia zostanie zeskanowana od roznosu wraz z bramą gwarków, poprzez część podziemną, aż do zakładu wodociągowego Staszic. Będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, o takiej skali w Polsce” – podkreślają członkowie SMZT.

Taka dokumentacja jest niezbędna do podjęcia dalszych działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej od wielu lat działając społecznie wykorzystuje wartości kulturowe przodków dla rozwoju społecznego mieszkańców miasta. Metoda skaningowa, którą ma zostać wykonana inwentaryzacja, pozwala na pozyskiwanie informacji o kształcie obiektu, przebiegu sztolni, a także o potencjalnie występujących zagrożeniach. Dzięki temu uzyskuje się ciągłą, przestrzenną reprezentację powierzchni badanego obszaru. Efektem tego jest autentyczne odwzorowanie podziemi oraz odwołanie ich do elementów nadziemnych.

Dwa lata temu SMZT wykonało skaning podziemnej trasy turystycznej Zabytkowej Kopalni Srebra. Teraz SMZT chce przeprowadzić bardziej ambitny projekt – wykonania modelu 3D Sztolni Głębokiej Fryderyk. Inwentaryzacja ma według planów objąć finalny odcinek sztolni o długości 4 650 m. Zeskanowane zostaną: roznos, czyli obiekt inżynieryjny, poprzez który wody z podziemi trafiają do rzeki Dramy, następnie portal zwany „bramą gwarków”, część podziemna sztolni wraz z szybami Adam, Ewa, Sylwester, Karlik i Pomoc Szczęściu oraz zakład wodociągowy Staszic wraz z podziemnymi komorami i szybami.

Poza szczegółową dokumentacją, powstanie również animacja, obrazująca w sposób autentyczny i przystępny efekty pracy. Dzięki temu w ogromy sposób ułatwi to zrozumienie szerszemu gronu odbiorców, jakim są turyści odwiedzający Sztolnię Czarnego Pstrąga (która stanowi fragment Głębokiej Sztolni Fryderyk), jak i mieszkańcom naszego regionu, całości dziedzictwa kulturowego.

Chcemy, aby nasze zadania popularyzowały bogactwo lokalnej kultury, w tym także kultury przemysłowej i turystyki. Dokumentacja będzie dostępna dla służb konserwatorskich Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowego Konserwatora Zabytków, służb nadzorujących polskie kopalnie w likwidacji, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego oraz dla właścicieli i zarządzających Sztolnią: Skarbu Państwa – Urzędu Marszałkowskiego, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i SMZT.

Głosowanie potrwa do 8 października. Wyniki zostaną ogłoszone przez Powiat Tarnogórski do 17 października.

Sztolnia Głęboka Fryderyk o całkowitej długości ok. 16 km stanowi główny element Południowego Systemu Sztolniowego, który wchodzi w skład większego kompleksu kopalnianego i systemu gospodarowanie wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Obiekt ten należy do historycznej Królewskiej Kopalni Fryderyk. Sztolnia ta to jednen z najdłuższych i nadal działających górniczych obiektów inżynieryjnych w Europie.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

STRONA PROJEKTU: <więcej>

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.

Zostań Patronem